โรงเรียนภารตวิทยาลัย
136/1-2 ซ.ศิริชัย ถ.ศิริพงษ์  แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022227588
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน

	ใต้ร่มธงฟ้าเหลืองเรืองสง่า		การศึกษาแจ่มจรัสรัศมี

การเรียนเด่นการเล่นเราก็ดี แม้นชีพพลีเพื่อชื่ออยู่คู่โลกา
เรามาอยู่ร่วมกันฉันท์น้องพี่ สามัคคีเทิดศักดิ์นักศึกษา
กิริยามารยาทสะอาดตา ด้วยศรัทธาจิตมั่นมิสั่นคลอน
ขอตั้งจิตอธิษฐานสาบานว่า จะตั้งหน้าหาความรู้ฟังครูสอน
จะเิทิดทูนภารตให้ถาวร ให้ขจรเรืองชื่อระบือไกล