โรงเรียนภารตวิทยาลัย
136/1-2 ซ.ศิริชัย ถ.ศิริพงษ์  แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022227588
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา คำภักดี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :