โรงเรียนภารตวิทยาลัย
136/1-2 ซ.ศิริชัย ถ.ศิริพงษ์  แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022227588
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือในการทำแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (อ่าน 17) 17 ก.ค. 61
ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา (อ่าน 14) 17 ก.ค. 61
แนวข้อสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 213) 12 มิ.ย. 61
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2560 (อ่าน 793) 23 ก.พ. 61
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Fun Fair 2018 (อ่าน 416) 13 ก.พ. 61
แนวข้อสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 594) 06 ม.ค. 61
แนวข้อสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 652) 08 ธ.ค. 60
แจ้งปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 789) 01 พ.ย. 60
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 974) 13 ก.ย. 60
กำหนดการสอบปฎิบัติและการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 517) 11 ก.ย. 60
แนวข้อสอบครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 762) 04 ส.ค. 60
แจ้งกำหนดการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 491) 08 มิ.ย. 60
แนวข้อสอบครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 747) 08 มิ.ย. 60
แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน (อ่าน 448) 19 พ.ค. 60
แจ้งปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 630) 18 พ.ค. 60
แจ้งระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 591) 18 พ.ค. 60