โรงเรียนภารตวิทยาลัย
136/1-2 ซ.ศิริชัย ถ.ศิริพงษ์  แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022227588
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรจนา บุญภิละ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปุณณภา ดีดุจประทีป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1