โรงเรียนภารตวิทยาลัย
136/1-2 ซ.ศิริชัย ถ.ศิริพงษ์  แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022227588
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวชุติมณฑน์ สิงห์สถินย์

นางสาวหนึ่งฤทัย แสดใหม่