โรงเรียนภารตวิทยาลัย
136/1-2 ซ.ศิริชัย ถ.ศิริพงษ์  แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022227588
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจันทร์ประภา ทาโสด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพัชรินทร์ โรจนวัชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1