โรงเรียนภารตวิทยาลัย
136/1-2 ซ.ศิริชัย ถ.ศิริพงษ์  แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022227588
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิยพร นินต๊ะ

นางสาวดวงดาว วงศ์ชัยสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2